Đổi thẻ cào thành tiền mặt

Tuyển API chiết khấu hấp dẫn, Gạch thẻ tự động 100%, KHÔNG nuốt thẻ như các web API trung gian, Tốc độ xử lý cực nhanh, Hỗ trợ 24/7

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.

► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% của số tiền nhận được sau khi trừ chiết khấu.

  Các tài khoản NẠP TIỀN từ ATM, MOMO vào card.vcdofficialsoftware.com để RỬA TIỀN, ĐỔI TIỀN, NHẬN TIỀN LỪA ĐẢO sẽ bị khóa vĩnh viễn.

- Web chỉ chấp nhận NẠP TIỀN vào web từ tài khoản CHÍNH CHỦ, Cố tình nạp KHÔNG chính chủ khi phát hiện sẽ bị khóa tài khoản, Không hoàn số dư !

- Khách hàng vui lòng nhập đúng thông tin: số điện thoại, gmail để được mở hạn mức NẠP, RÚT, THANH TOÁN cao hơn

Cố tình đẩy thẻ chọn lọc, API xả thẻ KHÔNG ổn định sẽ bị khóa tài khoản VĨNH VIỄN

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản web khuyến nghị nên cài đặt bảo mật bằng Google Auth TẠI ĐÂY

Tổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ cào

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 12% 12% 12% 11% 11% 12% 12% 14% 14%
THÀNH VIÊN 18% 19% 19% 15% 15% 15% 15% 17% 17%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
THÀNH VIÊN 33% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%